AVG: de nieuwe privacywetgeving

Waarom hebben we uw gegevens nodig:

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u. Om een cliëntdossier aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met het clientdossier kunnen we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.
In het patiëntdossier houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we hier bij welke medicatie er is voorgeschreven.
Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren.

Welke gegevens vragen we van u?

Voor het aanmaken van een cliëntdossier vragen we:
Naam, adres, postcode en woonplaats (NAW), telefoonnummer (s) waarop we u kunnen bereiken en uw e-mailadres.

Van uw huisdier vragen we:
Naam, diersoort, ras, geslacht, geboorte datum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering is afgesloten.

Moet u deze gegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar dan kunnen we u niet helpen.
Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Wat doen we met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in onze praktijk management software. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven.
Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

  • Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
  • Uw NAW en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, humane apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen. Dit in overleg en met toestemming van u.
  • Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist kunnen we uw klantgegevens en patiëntgegevens naar hen doorsturen. Dit ook uitsluitend op uw uitdrukkelijk verzoek.
  • Voor het sturen van gepersonifieerde oproepkaarten gebruiken wij de firma Personal Card. Zij verwerken uw NAW gegevens en de naam, diersoort en vaccinatieoproep-gegevens voor het aanmaken van herinneringskaarten. Deze gegevens worden door hen niet bewaard.
  • Via de firma Vetstoria bieden we de mogelijkheid om on-line afspraken te maken. Middels hun platform krijgt u beperkte toegang tot onze agenda. De gegevens die u invult bij het maken van een afspraak zorgen dat u en uw huisdier in ons systeem gevonden kunnen worden om vervolgens op de door u gekozen datum en tijd in de agenda gezet te worden. Uw e-mail adres wordt gebruikt om een bevestiging te sturen. Indien u nog niet bij ons bekend bent wordt u anoniem vermeldt als “nieuwe klant”. Als u zich meld voor de afspraak wordt uw klantenkaart aangemaakt en u op uw uitdrukkelijk verzoek in ons bestand opgenomen.
  • Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID chip geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken. Zij staan er voor in dat uw gegevens goed beveiligd zijn.

Zijn uw gegevens veilig?

Wij zorgen voor beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren:

  • Communicatie met de server waar onze software op draait via een beveiligde verbinding, IP gecontroleerd en uitsluitend toegankelijk met wachtwoorden.
  • Onze computersystemen worden 24/7 gemonitord door een ICT bedrijf om ze up to date te houden en om technische mankementen voor te zijn.
  • Ons netwerk wordt afgeschermd van potentiële indringers door een professioneel gemanagede firewall oplossing die 24/7 gemonitord wordt.

Het blijven uw gegevens!

U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen of door te sturen naar een andere partij (dataprobabiliteit ).

Mocht u inzage willen in uw persoonsdata kunt u onze assistente vragen om een formulier.
Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren.

Cookies

Sterkliniek en AniCura’s gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van cookies om onze site aan te passen op onze bezoekers.

Volgens de wetgeving (eveneens de toekomstige e-privacyverordening), en in overeenstemming met soortgelijke wetgeving in andere EU-lidstaten, zal iedereen die een website bezoekt met cookies op de hoogte worden gebracht dat de site cookies bevat, hoe ze worden gebruikt, hoe ze kunnen worden vermeden en dient men akkoord te gaan met het gebruik van analytische cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website automatisch op de het apparaat van de bezoeker worden opgeslagen om de bezoeker toegang te geven tot verschillende functies. Cookies hebben op geen enkele manier invloed op uw apparaat.

Er zijn twee soorten cookies:

1. Tijdelijke cookie

Deze wordt dus tijdelijk opgeslagen in het geheugen van uw apparaat wanneer u van pagina naar pagina klikt en deze verdwijnen ook meteen weer zodra u onze website wegklikt.

2. Permanente cookie

Deze slaat een bestand voor een langere periode op uw apparaat op. We gebruiken het om uw bezoek op www.sterkliniekdenhelder.nl  www.anicura.nl zo makkelijk mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is dat onze site weet welke kliniek u als laatste hebt aangeklikt, zodat u deze weer makkelijk in het navigatiemenu terug kunt vinden. Zo hoeft u de volgende keer dat u onze site bezoekt niet weer uw kliniek te zoeken.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze site.

1. Analytics We gebruiken Google Analytics (https://analytics.google.com/) voor statistieken over het gebruik van de website. IP-adressen worden geanonimiseerd en we slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op. Gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard. We gebruiken Google Adwords om bezoeken op onze site bij te houden en vervolgens aangepaste advertentiefunctionaliteit aan te bieden, evenals Google Tag Manager om de bovenstaande cookies te beheren en ervoor te zorgen dat ze correct werken en niet meer gegevens verzamelen dan ze nodig hebben.

2. Het functioneren van de site We gebruiken de website-monitoringtool Rollbar (https://rollbar.com) om technische fouten op te sporen die zich in de webbrowser voordoen. Dit stelt ons in staat om technische problemen te identificeren die gebruikers kunnen hebben bij het bezoeken van onze websites. Foutmeldingen worden vastgelegd met informatie over het gebruikte besturingssysteem en de browserversies. We slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

3. Websitefuncties

Deze cookies worden gebruikt om websitefuncties te ondersteunen, waarbij het handig is als de gegevens en instellingen behouden worden voor alle pagina- en websitebezoeken. Voorbeelden hiervan zijn het onthouden van filterinstellingen van artikelen en het weergeven van de juiste navigatie voor het meest recent bezochte dierenziekenhuis of -kliniek. We slaan hierbij geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Als u cookies wilt vermijden

U kunt kiezen of u cookies op uw apparaat wilt accepteren. Als u ze niet wilt ontvangen, kunt u een instelling op uw apparaat aanzetten die uw browser automatisch in staat stelt om cookies te weigeren, of ervoor kiezen om een melding te ontvangen telkens wanneer een website verzoekt om cookies op te slaan. Dit betekent echter dat we niet kunnen garanderen dat alle delen van de site naar behoren functioneren. U kunt handmatig cookies van uw harde schijf verwijderen.