Consult

U kunt bij ons terecht voor een consult. Afhankelijk van de reden van het consult proberen wij voldoende tijd voor u en uw huisdier(en) in te plannen. Tijdens het consult bespreken we de reden van het bezoek: ziekte, vage klachten, check-up, gezondheidsonderzoek, noem maar op. Daarnaast voeren we altijd een lichamelijk onderzoek uit bij het dier. En waar nodig bespreken we eventueel aanvullend onderzoek, diagnose en behandelplan.

Een belangrijk deel van het consult is de zogenoemde anamnese, met andere woorden het uitvragen van de klachten/verschijnselen, maar ook het eet-, drink-, plas- en poepgedrag van uw huisdier, het uithoudingsvermogen en de zin in bewegen. Op deze manier proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het algemeen functioneren en de verschijnselen van het dier.

Het volgende deel van het consult is het lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de volgende lichaamsdelen: huid, oren, ogen, neus, mondholte, lymfeknopen, ademhaling, hart- en vaatstelsel, maagdarmkanaal, bewegingsapparaat, geslachtsorganen, voedingstoestand en gewicht.

Huid en vacht

De huid wordt gecontroleerd op onder andere ontstekingen, verkleuringen, nieuwvormingen of bijvoorbeeld ontkleuring zoals op de neus kan plaats vinden. Bij de vacht wordt gelet op kleur, glans, haaruitval of kale plekken. Verder let de dierenarts op de aanwezigheid van parasieten zoals bijvoorbeeld vlooien of mijten. Soms zijn er geen vlooien maar wel vlooienpoepjes. Parasieten moeten uit oogpunt van ziektebestrijding en hygiëne bestreden worden. Ook de nagels worden beoordeeld. Te lange nagels, met name het duimpje, kunnen uitscheuren en voor pijn en een bloederige toestand zorgen.

Ook de regio onder de staart is van groot belang. In dit gebied zitten de anaalklieren die voor problemen kunnen zorgen.

Oren

Ieder huisdier heeft in principe schone oren. Ze behoren niet te stinken danwel jeuk of pijn te veroorzaken. Jeuk of schudden met de kop kunnen duiden op een ontsteking. Parasieten (oormijt) kunnen dit veroorzaken, maar ook gisten en/of bacteriën. Vaak is er sprake van een combinatie. Ook kan een allergie een achterliggende oorzaak zijn. Oormijt is nog wel eens een probleem bij jonge dieren. Eveneens kunnen in of aan het oor tumoren of poliepen ontstaan.

Ogen

Het oog is een belangrijk, maar ingewikkeld orgaan. Helderheid van hoornvlies en lens, kleur van de oogbol en afwijkingen in het voorste deel van het oog zijn dingen waar wij op letten. Tegelijk met de ogen worden de oogleden en de oog-slijmvliezen geïnspecteerd. Een te bleke kleur van de oog-slijmvliezen kan bijvoorbeeld wijzen op bloedarmoede, roodheid van de oog-slijmvliezen kan duiden op irritatie.
Beschadigingen van het hoornvlies zijn ernstig en verdienen aandacht. Een vreemd voorwerp (splinter, plantendeeltje) kan in het oog aanwezig zijn. Troebeling van de lens, ook wel staar of cataract genoemd, kan een teken zijn van ziekte of ouderdom. Verkleuring van de oogbol (bijv. bij geelzucht) is onderdeel van een ziekteproces van lever en galwegen.

Neus

Afwijkingen aan de neus duiden meestal op voorste luchtwegproblemen. Neusuitvloeiing in combinatie met niezen bij een kat kan wijzen op niesziekte. We kijken naar de aard van de neusuitvloeiing: doorzichtig, purulent of bloed en of dit eenzijdig of beiderzijds aanwezig is. Bij enkele hondenrassen vindt er verhoorning van de neusspiegel plaats, maar dit kan ook onderdeel van ziekte zijn.

Mondholte

In de mondholte bekijken we het tandvlees, de tong en de gebitselementen. Hierbij valt te denken aan beschadigingen, tumoren, ontstekingen, tandplak en de vorming van tandsteen. Ontstoken tandvlees en/of beschadigde gebitselementen zijn vaak een onopgemerkte bron van pijn en infectie. Konijnen en cavia’s hebben gebitselementen die het gehele leven doorgroeien, dit is de reden dat wij extra alert zijn op afwijkende gebitsstanden.

Lymfeknopen

De uitwendige lymfeknopen worden bevoeld. Bij een ontsteking zal de plaatselijke lymfeknoop zwellen. Vergrote lymfeknopen kunnen ook voorkomen bij tumorziekten of infecties.

Ademhaling

Bij de ademhaling wordt gelet op de snelheid, manier van ademhalen en eventuele bijgeluiden. Indien nodig wordt ook naar de longgeluiden geluisterd.

Hart- en vaatstelsel

Net als bij de mens kunnen we ook bij dieren de ‘pols’ bepalen, echter bevoelen we deze niet aan de pols, maar aan de binnenzijde van de achterpoten. Hierbij letten we op de frequentie van de pols, maar ook de kracht en symmetrie. Het hart wordt beluisterd ter controle van de werking ervan. Lekkende hartkleppen veroorzaken bijgeluiden die met een stethoscoop vastgesteld kunnen worden. Het hartritme kan met de stethoscoop worden vastgesteld. De kleur van de slijmvliezen geeft extra informatie over de bloedsomloop.

Maagdarmkanaal/buikorganen

De bewegingen van het darmkanaal worden beluisterd met de stethoscoop, met de handen wordt gevoeld of in de buik geen afwijkende verdikkingen aanwezig zijn.

Bewegingsapparaat

Bij binnenkomst in de spreekkamer kan bij de meeste honden al kort worden beoordeeld of er afwijkingen zijn. De ledematen worden bekeken. En indien nodig kunnen gewrichten verder worden onderzocht.

Geslachtsorganen

Mannelijk dier:

Bekend bij de hond is de voorhuidontsteking die vanuit hygiënisch oogpunt behandeling kan vereisen. Testikels worden onderzocht omdat zaadbaltumoren zeker niet zeldzaam zijn. Tijdige ontdekking zal de vooruitzichten verbeteren. Bij een reu kan besloten worden tot aanvullend onderzoek waarbij inwendig de prostaat wordt beoordeeld.

Vrouwelijk dier:

Bij een teef die op jonge leeftijd is gesteriliseerd, bij voorkeur tussen de eerste en tweede loopsheid, zijn de risico’s op borstkanker, baarmoederontsteking, schijnzwangerschap en suikerziekte afwezig of duidelijk lager. De melkklierpakketten van alle vrouwelijke dieren worden gevoeld. Ook wordt er gekeken bij de niet gesteriliseerde teef of deze misschien schijnzwanger is. De vulva zal beoordeeld worden op de aanwezigheid van uitvloeiing en vormveranderingen, welke bijvoorbeeld kunnen ontstaan bij inwendige tumoren.

Voedingstoestand

Het lichaamsgewicht zal genoteerd worden en bij een te grote afwijking van een gezond gewicht bespreken we de risico’s en de behandelingsmogelijkheden.

Overgewicht bij de kat vergroot het risico op suikerziekte en blaasproblemen. Daarnaast zullen alle dieren met overgewicht in mindere of meerdere mate problemen van de gewrichten hiervan ondervinden.

Gewicht

Het gewicht van uw huisdier wordt zoveel mogelijk bijgehouden in het paspoort en het patiëntdossier. Zowel een stijging als een daling kunnen aanwijzingen zijn voor veranderingen in de gezondheidstoestand. Overgewicht kan tot problemen leiden. Gewichtsverlies kan een van de eerste verschijnselen van ziekte zijn. Veel ziektes bij de oudere kat beginnen met gewichtsverlies.
Kennis van het juiste gewicht is ook erg belangrijk voor een goede dosering van medicijnen, voeding of antiparasitaire middelen.

Naast een consult kunt u ook bij ons terecht om de nagels van uw huisdier te laten knippen en anaalklieren uit te laten knijpen.

 

foto Stethoscoop