Euthanasie

Sterven maar niet weg

Zoals u allemaal weet geeft ons hele team heel veel om uw huisdier en u. Diep doordrongen zijn wij van de grote verantwoordelijkheid die op uw en onze schouders rust, niet alleen bij leven, maar ook juist op dat ene onvermijdelijke moment.

Ik denk dat euthanasie een van de meest belangrijke en gevoelige diensten is die wij verlenen aan uw dier en u. Wij streven er naar om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, zonder pijn of stress, om u zo de gelegenheid te geven om in alle rust afscheid te nemen en vrede te kunnen krijgen met uw grote verlies.

Wij nemen op de praktijk hiervoor alle tijd. Het is wel verstandig om een afspraak te maken. Wij proberen aan al uw wensen te voldoen. Dus komen wij ook bij u thuis, als u dat liever heeft. Dan laten we uw dier in zijn veilige omgeving, op zijn eigen vertrouwde plekje in alle rust inslapen. Er is alle gelegenheid om met u te praten en uw vragen te beantwoorden in alle privacy. Geeft u wel graag bijtijds aan als u dat wilt.

Omdat wij uw verdriet zien en begrijpen hebben wij overlegd met een groep eigenaren die net hun dier verloren hadden, en professionals, om te horen hoe wij u nog beter kunnen ondersteunen. Wat zou u van ons zouden willen weten en op welke manier wilt u van die informatie voorzien worden? Niets is meer persoonlijk dan rouw en het was ook prachtig om tijdens deze gesprekken te zien hoe verschillend iedereen daarover dacht, elkaars gevoelens respecteerde en tot overeenstemming kwam.

Het resultaat is het kopje op de website “ Tastbare Herinnering “ . Hier kunt u lezen en kijken naar een kort filmpje over dingen die u zouden kunnen helpen met het verwerken van uw verdriet en met het levend houden van de dierbare herinneringen aan uw huisdier. Dit varieert van nog laatste foto’s laten maken op het strand tot aan het verwerken van een beetje as van uw dier in een steentje, zodat u hem toch nog bij u kan houden, bijvoorbeeld op uw wandelingen.

Wij willen iedereen nogmaals heel hartelijk danken voor hun meedenken, hun openhartigheid en bijdrage aan dit proces en wij nodigen iedereen uit om met ons mee te denken.

Hieronder vindt u extra informatie over euthanasie en wat er allemaal bij komt kijken, zodat u hier alvast rekening mee kunt houden als het moment daar is.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het door een dierenarts bevorderen van een zachte en pijnloze dood van een dier middels een injectie. Onze huisdieren sterven lang niet allemaal een natuurlijke dood. In veel gevallen zijn de gevolgen van een ziekte dermate erg dat de levenskwaliteit van het dier ernstig wordt aangetast. Ook indien zekerheid bestaat over de wijze waarop een dier zal overlijden ten gevolge van een ziekte kan euthanasie een pijnlijke of moeizame dood voorkomen.
In het algemeen wordt euthanasie toegepast bij dieren die lijden onder een gebrekkige levenskwaliteit of bij dieren die zeer binnenkort een zware doodsstrijd te wachten staat. Een andere, wat meer zeldzame categorie, is die waarbij bijzondere omstandigheden gelden zoals onbeheersbare agressie. Bij deze dieren vindt euthanasie plaats om mens en dier te beschermen.

Hoe gaat Sterkliniek Dierenartsen Den Helder om met euthanasie?

In het algemeen nemen de dierenartsen van Sterkliniek Dierenartsen Den Helder deze beslissing niet gemakkelijk. De dierenarts die de euthanasie moet uit gaan voeren zal uitvoerig overleggen met de eigenaar en niet zelden nog een collega binnen de kliniek raadplegen om tot het juiste advies te komen.
Bij ondraaglijk lichamelijk (bijvoorbeeld pijn) of geestelijk (bijvoorbeeld incontinentie, ernstige dementie) lijden is de beslissing niet erg moeilijk, maar in andere gevallen wordt uitvoerig naar een levenssparende oplossing gezocht. Ook wilde dieren worden deskundig en liefdevol verzorgd om de kans op een goed onderkomen of een terugkeer naar de natuur te bevorderen.

Euthanasie en kinderen

Euthanasie is natuurlijk een aangrijpende gebeurtenis voor kinderen. Grotere kinderen kunnen een intens verdriet hebben: ze hebben mogelijk hun hele leven opgetrokken met het dier en soms nemen deze een zeer belangrijke plaats in hun leven in.

Zeer jonge kinderen kennen niet zo zeer het verdriet, maar zijn zeer gevoelig voor associaties. Zo mag deze kinderen nooit verteld worden dat het dier gaat slapen en niet meer wakker wordt, want kan dat dan niet iedereen overkomen die gaat slapen? Ook elke associatie met doodmaken door een “witte jas”, spuitje geven, prikje geven, et cetera moet voorkomen worden om toekomstige medische handelingen voor het kind zelf niet tot een angstig gebeuren te maken. Verwerken van de gebeurtenis gaat vaak goed door het maken van een tekening of door de kinderen iets mee te laten geven dat hun huisdier verder zal vergezellen. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn oud genoeg om een en ander te begrijpen, maar zullen verschillend reageren. In het algemeen is ons advies om jonge kinderen niet bij de euthanasie aanwezig te laten zijn.
Het zelf begraven van kleinere dieren geeft de gebeurtenis letterlijk “een plaats” in de wereld van het kind.

De afspraak

Na overleg tussen cliënt en dierenarts zal op een gegeven moment de beslissing zijn genomen. Honden en katten worden gewoonlijk door middel van twee injecties ingeslapen. De eerste injectie brengt het dier in slaap als voor een operatie, tijdens deze slaap volgt de tweede en laatste injectie die het hart tot stilstand brengt. Andere diersoorten worden meestal met één injectie ingeslapen.

We denken dat het voor het dier prettiger is als de eigenaar in ieder geval bij de eerste injectie aanwezig is, maar ook hier zijn persoonlijke voorkeuren van de eigenaar leidend.
De dierenartsen van Sterkliniek Dierenartsen Den Helder willen graag uitgebreid aandacht kunnen geven bij een euthanasie. Wij willen de euthanasie voor het dier zo min mogelijk belastend laten zijn zodat het dier rustig overlijdt. We proberen er dan ook zo goed mogelijk voor te zorgen dat de eigenaar rustig afscheid kan nemen.
Door dienstverplichtingen is het helaas niet altijd mogelijk om buiten openingstijden euthanasie tijdens een huisvisite te verrichten.

Het is verstandig om, voordat u de afspraak maakt, te overleggen met betrokkenen over wat er na de euthanasie moet gebeuren. Vaak is iedereen op het moment zelf overmand door verdriet en dan is rustig nadenken niet goed mogelijk. Ook vergt het enige voorbereiding, al was het alleen maar vanwege het feit dat grotere dieren niet door één persoon getransporteerd kunnen worden.

Na de euthanasie

Indien de eigenaar het dier niet zelf kan of wil begraven dan blijft het dier achter op de kliniek. De dierenambulance komt dan zo snel mogelijk het overleden dier ophalen om het naar het crematorium te brengen of naar een verzamelplaats voor destructie.

Na overlijden van een hond of een kat is het mogelijk dat er een overlijdensverklaring afgegeven ten behoeve van ziektekostenverzekering. Indien de eigenaar dit wenst kan er meteen afgerekend worden, zo niet dan wordt er een rekening zonder administratiekosten verstuurd. De kosten zijn opgebouwd uit tijd, verdoving, administratie en eventuele bewaring en transport.
De eventuele rekening voor de crematie wordt automatisch geïncasseerd door het crematorium.
Na overlijden van een patiënt wordt het medisch dossier nog vijf jaar bewaard.

Wettelijke bepalingen en mogelijkheden

Iedere gemeente heeft haar eigen bepalingen omtrent het mogen begraven van een huisdier op eigen terrein. In de gemeente Den Helder is dat bijvoorbeeld (nog) toegestaan.
Begraven kan ook op een begraafplaats voor dieren, maar daar zijn er maar weinig van. Bovendien worden deze graven vaak op korte termijn weer “geruimd”.

Overleden huisdieren, door de wet “destructiemateriaal” genoemd, mogen officieel op geen enkele manier worden vervoerd anders dan door die bedrijven die daarvoor ontheffing hebben gekregen. Uiteindelijk moet een overleden dier volgens de wet vernietigd worden. Indien de eigenaar dit niet anders aangeeft is de dierenarts verplicht het overleden dier voor destructie aan te bieden. Het overleden dier wordt dan gezamenlijk met andere dode dieren verbrand.
Indien de eigenaar dit niet wenst en begraven niet aan de orde is dan kan ook worden gekozen voor crematie. Hierbij worden de dieren individueel of met enkele anderen gecremeerd. Desgewenst kan een urn of een uitstrooiblik verkregen worden.

Tot slot

Ondanks het nare onderwerp is bovenstaande informatie van groot belang. Euthanasie maakt tegenwoordig deel uit van het hebben van huisdieren, bijna iedere eigenaar wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Wij hopen u hiermee te helpen bij de eventuele voorbereiding op een ongetwijfeld moeilijke periode.